Ridic Horacka - Autoklub Trebíč v AČR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ridic Horacka

AUTOKLUB TŘEBÍČ V AČR

zve všechny zájemce na 7. ročník

ŘIDIČE HORÁCKA

1. června 2019

!!!!   Přihlásit se můžete zde   !!!!
Seznam přihlášených k 28. 5. 2019

Pouzar Marek      Třebíč
Müller Tomáš       Třebíč
Oravec David       Třebíč
Turna Milan          Jihlava
Jelínek Martin       Kněžice
Navrkalová Irena  Třebíč
Fraj Vlastimil         Dalešice
Roupec Vladimír   Telč
Roupec Ondřej     Telč
Kolda Jaroslav      Dobrá Voda
Nováček Ladislav Třebíč       
Kotlík Jan              Třebíč
Číž Milan              Jaroměřice n/R
Janatová Věra      Náměšť n/O
Novák Petr           Želetava
Slavíček Petr        M. Budějovice
Hotař Jaroslav      M. Budějovice
Černý Jaroslav     M. Budějovice
Jun Petr                Hrotovice
Parajka Jaromír    Křižanov
Ř I D I Č  H O R Á C K A  

Soutěže  se účastní dvoučlenné posádky, je určena pro širokou veřejnost a jak je  i z výše uvedeného, nutností je dodržování všech zásad bezpečného  provozu. Bude vyhlášena i samostatná kategorie Junior pro rodiče + dítě.
Pro  soutěžící bude připravena trať o délce cca 65 km s řadou průjezdních  kontrol, ve kterých si prověří své znalosti právě v problematice  silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní  nehodovosti, řešením neočekávaných situací a v neposlední řadě i rozvoj  dovedností samotného řidiče či celé posádky. Řidiči jsou samozřejmě i  během celé své jízdy nuceni dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a  pravidla silničního provozu. Myšlenkou celé soutěže je, že ne vždy ten  nejrychlejší je tím nejlepším, naopak tím je ten, který pravidla  silničního provozu dodržuje, zná co nejvíce o provozu na komunikacích a  je i nejšikovnější v různých situacích. Tomuto také odpovídá hodnocení  celé soutěže, které je pro tuto soutěž přizpůsobeno.
Ač  je trať soutěže do startu jednotlivých posádek tajná, jistý je úvod a  konec soutěže. Všechny posádky projdou formální přejímkou a odstartují z  Karlova náměstí v Třebíči, po projetí stanovené trasy pak dojedou do  cíle v Třešti.
Partnerem  soutěže je Město Třebíč a Hlouch Motors. Veškeré informace včetně elektronické  přihlášky budou v dostatečném předstihu zveřejněny na stránkách  autoklubu: www.autoklubtrebic.cz, nebo na stránkách facebook.com/ridichoracka. Zde budou zveřejňovány i další informace k aktuálnímu ročníku Řidiče Horácka.

Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strávit příjemný den s příjemnou zábavou!

www.autoklubtrebic.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky