Ridic Horacka - Autoklub Trebíč v AČR

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ridic Horacka

AUTOKLUB TŘEBÍČ V AČR

zve všechny zájemce na 7. ročník

ŘIDIČE HORÁCKA

1. června 2019

!!!!   Přihlásit se můžete zde   !!!!
Seznam přihlášených k 20. 5. 2019
Pouzar Marek      Třebíč
Müller Tomáš       Třebíč
Oravec David       Třebíč
Turna Milan          Jihlava
Jelínek Martin       Kněžice
Navrkalová Irena  Třebíč
Fraj Vlastimil         Dalešice
Roupec Vladimír   Telč
Roupec Ondřej      Telč          
Ř I D I Č  H O R Á C K A  

Soutěže  se účastní dvoučlenné posádky, je určena pro širokou veřejnost a jak je  i z výše uvedeného, nutností je dodržování všech zásad bezpečného  provozu. Bude vyhlášena i samostatná kategorie Junior pro rodiče + dítě.
Pro  soutěžící bude připravena trať o délce cca 65 km s řadou průjezdních  kontrol, ve kterých si prověří své znalosti právě v problematice  silničního provozu, které mají přímou souvislost s prevencí dopravní  nehodovosti, řešením neočekávaných situací a v neposlední řadě i rozvoj  dovedností samotného řidiče či celé posádky. Řidiči jsou samozřejmě i  během celé své jízdy nuceni dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a  pravidla silničního provozu. Myšlenkou celé soutěže je, že ne vždy ten  nejrychlejší je tím nejlepším, naopak tím je ten, který pravidla  silničního provozu dodržuje, zná co nejvíce o provozu na komunikacích a  je i nejšikovnější v různých situacích. Tomuto také odpovídá hodnocení  celé soutěže, které je pro tuto soutěž přizpůsobeno.
Ač  je trať soutěže do startu jednotlivých posádek tajná, jistý je úvod a  konec soutěže. Všechny posádky projdou formální přejímkou a odstartují z  Karlova náměstí v Třebíči, po projetí stanovené trasy pak dojedou do  cíle v Třešti.
Partnerem  soutěže je Město Třebíč a Hlouch Motors. Veškeré informace včetně elektronické  přihlášky budou v dostatečném předstihu zveřejněny na stránkách  autoklubu: www.autoklubtrebic.cz, nebo na stránkách facebook.com/ridichoracka. Zde budou zveřejňovány i další informace k aktuálnímu ročníku Řidiče Horácka.

Přijďte si zábavnou formou zasoutěžit, ověřit si své znalosti a strávit příjemný den s příjemnou zábavou!

www.autoklubtrebic.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky